Reference » Inženýrské sítě » Průmyslová zóna Kolín - Ovčáry - GEFCO


název projektu:
Průmyslová zóna Kolín - Ovčáry - GEFCO
dokončení projektu:2003 -2004
investor:Gefco ČR s.r.o.
stupeň dokumentace:studie, ÚR, DSP, PP
zpracovávaná část projektu:Generální projektant - logistické centrum GEFCO
Odvodnění zpevněných ploch 20 ha, retenční nádrž,
Tlaková splašková kanalizace, vodovod, požární vodovod, čerpací stanice
Rozvody VN, NN a slaboproudu, plyn
fotografie: