reference / INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Stromovka - rekonstrukce památkově chráněného objektu na restauraciProhlédnout fotografie

Vnitřní vodovod a kanalizace, související prodloužení veřejných řadů vodovodu a tlakové kanalizace (cca 600 m), čerpací stanice splaškových vod. Koordinace ostatních profesí vnitřního prostředí - elektro, vzduchotechnika, MaR.
Realizace: 2005
Investor: Magistrát hlavního města Prahy

Veltrusy - zámek, zámecký parkProhlédnout fotografie

Systém kanalizace a odvodnění
Legalizace studní
Napíjecí potrubí DN 1100, délka cca 700 m
Napájecí potrubí vodního kanálu zámeckého parku Veltrusy - trasa II
Realizace: 2006
Investor: Národní památkový ústav

Rekonstrukce komunikací Brandýs nad LabemProhlédnout fotografie

Rekonstrukce vodovodů a kanalizací v rámci rekonstrukce pozemních komunikací
Realizace: 2006
Investor: Město Brandýs nad Labem

Vymývárna autocisteren a železničních cisteren

Vymývárny autocisteren, železničních cisteren a obalů
Celkové žešení včetně napojení na inženýrské sítě
Přeložka inženýrských sítí - voda, užitková voda, kanalizace
Realizace: 2006
Investor: Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s.

Úprava odvodnění kaliště NejdekProhlédnout fotografie

Oprava odvodnění kaliště Nejdek spočívala v opravě a vyčistění části stávajících příkopů, navržení a doplnění otevřeného koryta a propustků v nových trasách, podchycení povrchových vod přitékajících z východu, zajištění vyústění záchytné štoly, opravy a překrytí jímky, vybudování bezpečnostního přepadu na rybníčku u paty kaliště a návrhu monitoringu z hlediska stability a sledování vodního režimu.
Realizace: 2007
Investor: Diamo s.p. Příbram

Nupaky - odvodnění komunikaceProhlédnout fotografie

Projekt řešil likvidaci dešťových vod z nově navržené komunikace mezi obcemi Čestlice, Nupaky a napojením na dálnici D1.
Investor: Komerční zóna Nupaky, s.r.o.

Infrastruktura pro průmyslové zóny Kolín - Ovčáry

Splašková a průmyslová kanalizace
Odvodnění-dešťová kanalizace
Plynovod 300 Kpa
Vodovod
Realizace: 2003
Investor: Město Kolín

Revitalizace a obnovení vodního režimu v zámeckém parku VeltrusyProhlédnout fotografie

Rekonstrukce Mlýnského potoka-napájecí potrubí
Oprava protipovodňové hráze u pavilonu Laudon
Obnovení vodního režimu v zámeckém parku Veltrusy, splavnění, návrh přístavišť a úprava průtočných profilů
Oprava po povodních, uvedení do pův.stavu
Realizace: 2003
Investor: NPÚ Praha

Mirošovice-inženýrské sítě

Vodovodní síť-I.etapa, vodojem
Vodovodní síť-II.etapa
Inženýrské sítě a komunikace Mirošovice Ježov
Kanalizace-I.etapa
Kanalizace-II.etapa
Kanalizace-III.etapa
Mirošovice kanalizace - rozdělení na etapy IIIa + IIIb
Realizace: 2004
Investor: Obec Mirošovice

Průmyslová zóna Kolín - Ovčáry

Generální projektant kompletní infrastruktury 350 ha
Vodovod 5km, kanalizace 8 km, vodojem 2x2500 m3, AT stanice, plynovod 5 km, komunikace, Kompletní odvodnění
Návrh HTÚ ( 2 mil m3) včetně návrhu odvodňovacích kanálů
Generel odvodnění celé zóny - 350 ha, rozvody vody, kanalizace, plynu a odvodnění
Realizace: 2003
Investor: Město Kolín

"Malá" Průmyslová zóna Kolín - Štáralka

Kompletní inženýrské sítě pro \"malou\" průmyslovou zónu Kolín
voda, kanalizace splašková, dešťová, plyn, elektro VN i NN
dešťová kanalizace II. etapa
Realizace: 2001
2007
Investor: Město Kolín

Synthésia a.s.

Vodovod a kanalizace včetně přeložek uvnitř areálu Synthésie pro technologii sanací
Realizace: 2007
Investor: Ministerstvo financí

Přestavba Základní školy Dolní MěcholupyProhlédnout fotografie

Rozvody vnitřního vodovodu a kanalizace
Realizace: 2000
Investor: MČ Praha 9-Dolní Měcholupy

Rekonstrukce a dostavba pavilonu interny nemocnice Kolín

Rozvody vnitřního vodovodu a kanalizace
Realizace: 2001
Investor: Nemocnice Kolín

Státní zámek v Mníšku p.Brdy (S+Z)část

Rozvody vnitřního vodovodu a kanalizace
Realizace: 2001
Investor: SPÚ středních Čech

Dům sociální péče Husova

Rozvody vnitřního vodovodu a kanalizace
Realizace: 2001
Investor: MÚ Kolín

Vodovodní přípojka pro rozvoj území v komplexu Sekyra golf resort

Realizace: 2007
Investor: Vinořská spol s r.o.

Golf resort Sekyra

Vodovodní přípojka pro rozvoj území v komplexu Sekyra golf resort
Realizace: 2007-
Investor: Sekyra Group a.s.

Průmyslová zóna Kolín - Ovčáry - GEFCOProhlédnout fotografie

Generální projektant - logistické centrum GEFCO
Odvodnění zpevněných ploch 20 ha, retenční nádrž,
Tlaková splašková kanalizace, vodovod, požární vodovod, čerpací stanice
Rozvody VN, NN a slaboproudu, plyn
Realizace: 2003 -2004
Investor: Gefco ČR s.r.o.

Průmyslová zóna Kolín - Ovčáry - Generel

Projekt dopravní a inženýrské infrastruktury, odvodnění a úpravy pozemků
pro další investory ( vyjma TPCA)
Realizace: 2003
Investor: Město Kolín