reference / DOPRAVNÍ STAVBY

Protihluková stěna D5-LoděniceProhlédnout fotografie

km 10,915 – 11,530 vlevo
km 9,240 - 9,640 vlevo
km 9,645 - 10,400 vlevo
Realizace: 2003
Investor: ŘSD ČR

Protihluková stěna D1 BělčiceProhlédnout fotografie

km 32,295 - 32,830 vlevo
Realizace: 2001
Investor: ŘSD ČR

Protihluková stěna D8 Rochov

km 40,530 - 41,165 vpravo
Realizace: 2001
Investor: ŘSD ČR

Protihluková stěna D1 KalnáProhlédnout fotografie

km 57,80 - 59,33 vlevo
Realizace: 2001
Investor: ŘSD ČR

Příprava území pro Průmyslovou zónu Kolín - OvčáryProhlédnout fotografie

Vnitřní obslužné komunikace zóny
Realizace: 2003
Investor: MÚ Kolín

Protihluková stěna D5 ZdiceProhlédnout fotografie

km 25,967 - 26,127 vlevo
Realizace: 2002
Investor: ŘSD ČR

Protihluková stěna D1 - HumpolecProhlédnout fotografie

km 90,09 - 90,81 vlevo
Realizace: 2002
Investor: ŘSD ČR

TPCA - balíček 1 - průmyslová zóna KolínProhlédnout fotografie

Vnitřní obslužné komunikace areálu TPCA, parkoviště 300 aut, napojovací komunikace, mostky
Realizace: 2003
Investor: TPCA

Protihluková stěna D1 MirošoviceProhlédnout fotografie

km 21,100 - 21,700 vpravo
Realizace: 2003
Investor: ŘSD ČR

Protihluková stěna D1 - HvězdoniceProhlédnout fotografie

km 28,210 – 28,990 vlevo
Realizace: 2003
Investor: ŘSD ČR

Polygon Most - úprava povrchu výsypky

Příprava zkušební dráhy pro osobní a nákladní vozidla na povrchu výsypky
Realizace: 2003
Investor: FNM ČR

Logistický areál GEFCO - KolínProhlédnout fotografie

Zpevněné plochy 20 ha, propojení na veřejné komunikace, obslužná komunikace vlečky, Testovací dráha
dvojkolejná vlečka
Realizace: 2004
Investor: GEFCO Česká republika s.r.o.

Sklad hořlavin Spolchemie a.s.Prohlédnout fotografie

Zpevněné plochy okolo skladu hořlavin, napojení na vnitroareálové komunikace, odvodnění
Realizace: 2004
Investor: Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s.

Protihluková stěna - modernizace železniční trati Praha - Kladno

Protihluková stěna podél nové železniční trati v celkové délce 6 km
Realizace: 2005
Investor: ČD

Protihluková stěna - modernizace železniční trati Beroun - Zdice

22 panelů okolo nové železniční trati v celkové délce 28 km
Realizace: 2005
Investor: ČD

DP Praha - Injektáže tramvajových tratíProhlédnout fotografie

Palackého nám. - Na Moráni, Svobodova - Na Slupi, Rašínovo nábřeží, Revoluční, Štefánikův most. Injektáž podloží je navržena za účelem stabilizace a obnovení únosnosti zemního podloží v profilu tramvajové trati v okolní komunikaci.
Realizace: 2007
Investor: DP Praha

Protihluková stěna ŘeporyjeProhlédnout fotografie

KM 18,700-19,330 vpravo
Realizace: 2007

Rekonstukce areálových komunikací - Carborundum electrite a.s.Prohlédnout fotografie

Rekonstrukce komunikací a zpevněných ploch.
Investor: Carborundum Electrite a.s.

Rekonstrukce pozemních komunikací v Brandýse nad Labem-Staré BoleslaviProhlédnout fotografie

Rekonstrukce 36 místních komunikací ve městě Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. V rámci rekonstrukce realizovány zpevněné i nezpevněné povrchy komunikací.
Realizace: 2006
Investor: Město Brandýs n/L

Průmyslová zóna Kolín - Ovčáry - Generel

Projekt dopravní a inženýrské infrastruktury, odvodnění a úpravy pozemků
pro další investory ( vyjma TPCA)
Realizace: 2003
Investor: Město Kolín

Polabská cyklostezka - okolí Brandýsa nad LabemProhlédnout fotografie

Jedná se o liniovou stavbu, která bude spojnicí měst a obcí (Kostelec nad Labem – Záryby – Brandýs nad Labem – Zápy - Lázně Toušeň) nacházejících se na levém břehu řeky Labe. Hlavním cílem projektu je samozřejmě splnění funkce dopravní, ale také funkce rekreační.
Navrženým trasovým řešením jsou projektovanou cyklostezkou zpřístupněny výjimečné úseky Labe. Projekt řeší cyklostezku v celkové délce 10573 m .
Realizace: 2009
Investor: Město Brandýs n/L - St.Boleslav

Obchvat Staré Boleslavi

Jedná se o přeložku silnice II/331 v prostoru intravilánu městské části Staré Boleslavi mimo zástavbu, na severní okraj tohoto intravilánu. Stavba umožní vedení dopravního proudu (v požadovaném směru) mimo zástavbu Staré Boleslavi a tomu adekvátní snížení dopadu negativních účinků dopravy na životní prostředí této oblasti.
Trasa obchvatu je navržena jako silnice II. třídy.
Realizace: 2009
Investor: Středočeský kraj

Barrandov rekonstrukce náměstí a plochProhlédnout fotografie

Rekonstrukce OC Šestka nová mostovkaProhlédnout fotografie

Železnice BenešovProhlédnout fotografie