reference / OBČANSKÉ STAVBY A RD

Kulturně-společenské centrum obce ZichovecProhlédnout fotografie

Novostavba kulturně-společenského centra obce Zichovec obsahuje několik samostatných stavebních objektů:
SO1 - Restaurace s minipivovarem a společenským sálem (zast.plocha: 688 m2, obest. prostor: 6050 m3)
SO2 - Infocentrum (zast.plocha: 126 m2, obest. prostor: 950 m3)
SO3 - Ubytovací objekt (zast.plocha: 349 m2, obest. prostor: 2615 m3)
SO4 - Kaple+vodní prvek (30 míst k sezení, zast.plocha: 112 m2, obest. prostor: 535 m3)
SO5 - Parter a terénní úpravy

Součástí projektu bylo dále i vybudování infrastruktury a komunikací pro 32 nových stavebních parcel a stavba biologické čistírny ČOV pro 70 EO.
Spolupráce na navrženém řešení s architekty z plzeňského ateliéru AEROPLAN.
Realizace: Studie, DUR, DSP (včetně inženýringu), 2009-2010
DPS, autorský dozor, 2011-2012
stavba 2011-2012, kolaudace 09/2012
Investor: 1.Zichovecká, s.r.o.

Soubor obytných domů Na Pláni - Praha 5Prohlédnout fotografie

Novostavba souboru obytných domů Na Pláni - 10 bytových domů o 4 nadzemních a 1 podzemním podlaží, nosný konstrukční systém - stěnový železobeton.

Počet domů v první etapě: 10, počet bytů: 103, počet garážových stání: 96, počet sklípků: 77
Spolupráce na dokumentaci provedení stavby a hledání úspor.
Realizace: dokumentace provedení stavby 2012
výstavba předpoklad 2013-2014
Investor: Geosan Development

Soubor viladomů Souhvězdí Homolka - PrahaProhlédnout fotografie

Novostavba souboru viladomů SOUHVĚZDÍ HOMOLKA - 5 bytových domů o 4 nadzemních a 1 podzemním podlaží, 121 bytů, 122 garážových stání, nosný konstrukční systém - stěnový železobeton.
Celková plocha bytů je 7.130 m2.

Spolupráce na prováděcí dokumentaci, dokumentaci skutečného provedení a hledání úspor.
Realizace: 2009
Investor: Geosan Development

Novostavba RD v Praze StodůlkáchProhlédnout fotografie

Novostavba vily v Praze Stodůlkách o 2 nadzemních a 1 podzemním podlaží, jehož součástí je dvojgaráž, volně stojící bazén a oplocení, nosný konstrukční systém - stěnový železobeton.
Autorem architektonického návrhu je Ing. arch. Hana Gottfriedová
Celková zastavěná plocha domu: 171 m2, obestavěný prostor: 1300 m3
Byt velikosti 6+1 o užitné ploše 195 m2, (užitná plocha suterénu je 93 m2)
Realizace: projekt 2009-2011
stavba předpoklad 2012
Investor: soukromá osoba

Administrativní budova AVE CZProhlédnout fotografie

Čtyřpodlažní přístavba ke stávajícímu sídlu firmy. Železobetonový skelet založený na pilotách a železobetonové desce s plochou střechou.
Realizace: 2007
Investor: Geosan group

Nízkoenergetický objekt občanské vybavenosti v zámeckém parku v BlšanechProhlédnout fotografie

Návrh novostavby multifunkčního objektu občanské vybavenosti v severní části zámeckého parku. Nepodsklepený objekt je rozdělen do 3 vzájemně propojených staveb:
• sportovní hala se zázemím (zastavěné plocha 717m2)
• dvoupodlažní budova objektu občanské vybavenosti s multifunkčním využitím
(zastavěná plocha 268m2)
• vstupní spojovací krček (zastavěná plocha 42m2)
Dvoupodlažní budova s multifunkčním využitím má v přízemí navrženou mateřskou školku pro 24 dětí včetně zázemí a souvisejících provozů, v patře pak obecní knihovnu, klubovnu pro důchodce se zázemím a multifunkční sál. Celková zastavěná plocha multifunkčního objektu je 1027m2.
Realizace: 2011
Investor: obec Blšany u Loun

Měšťanská beseda Praha - rekonstrukce objektuProhlédnout fotografie

Prováděcí projekt na rekonstrukci objektu Měšťanská Beseda, Vladislavova 21, Praha 1 na hotel **** Christie.
Realizace: 2008
Investor: Geosan group

Restaurace sítě The PUB, Praha 1Prohlédnout fotografie

Rekonstrukce části historického objektu v Pražské památkové rezervaci.
Realizace: březen 2008
Investor: The PUB Franchising s.r.o

Restaurace sítě The PUB, LiberecProhlédnout fotografie

Rekonstrukce suterénu pro účel pivnice s využitím klenebné soustavy.
Realizace: duben 2007
Investor: The PUB

Multifunkční komplex Aupark, KarvináProhlédnout fotografie

Studie návrhu multifunkčního nákupního komplexu (Shopping mall) v centru Karviné na pozemku o výměře cca 12 000 m2.
Návrh vycházel z analýzy území centra města, tzn. z exponovaných pohledových os, hlavních pěších a dopravních tahů. Dále respektoval stávající vzrostlou alej stromů při třídě 17. listopadu, památný strom a stoku sdružené kanalizace včetně ochraných pásem. Výška objektu byla regulována v ÚP výškou sousedního OD Prior (11m nad terénem).
Navrhovaný objekt má 2 nadzemní a 3 podzemní podlaží. Vstupy do objektu jsou v osách hlavních vnitřních komunikací a to v úrovni 1.PP z jihu a 1.NP ze severu. Součástí komplexu by byl supermarket o výměře 1200 m2. Dále by se zde nacházelo cca 60 pronajímatelných obchodních ploch různých velikostí (od 50 m2 do 900 m2), foodcourt, restaurace, bowling, fitcentrum, atd.
Dle bilance hrubých podlahových ploch by OD obsahoval:
- 12 100 m2 obchodních ploch
- 3 000 m2 plochy pro sport a zábavu
- 4 650 m2 pasáží
- 500 m2 střešní zahrady
- 13 200 m2 ploch parkingu
- 2 350 m2 ploch pro zásobování a technologie
Realizace: leden 2009
Investor: HB Reavis Group - Real Estate Developer

Polabská cyklostezka - odpočívadlaProhlédnout fotografie

Studie odpočívadel na úseku Polabské cyklostezky. Návrh odpočívadel vychází ze hry \"člověče nezlob se\". Každé odpočívadlo stejně jako \"domeček pro figurky\" má svou barvu. Symboly z hracího plánu jsme přenesly do tvarů odpočívadel a vybavení. Jednotlivá odpočívadla jsou doplněna specifickými atrakcemi, jako je třeba tělocvična v přírodě nebo různé houpačky a \"opičí dráhy\".
Každé odpočívadlo bude vybaveno naučnými a informačními tabulemi a orientační mapou. Ve čtyř odpočívadlech je navržen akustický informační systém nezávislý na zdroji elektrické energie, tzv. klikotoč.
Jednotlivá odpočívadla poskytují přístřeší při nepříznivém počasí, a zároveň jsou zdrojem zábavy a informací.
Realizace: 2008
Investor: Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Studie lyžařské školy v Jánských LázníchProhlédnout fotografie

Studie lyžařské školy v Jánských Lázních. Náš návrh vychází z umístění parcely v oblouku hlavní komunikace a na křižovatce zároveň. Ve studii jsou navrženy dvě budovy. Jedna budova slouží jako restaurace s kuchyní. Ve druhém objektu je lyžařská škola s ubytováním instruktorů, hotel, půjčovna a prodejna sportovního vybavení. V suterénu je zázemí budovy a ambulance.
Realizace: 6/2008

Golf Průhonice - urbanistická studieProhlédnout fotografie

Urbanistická studie s návrhem nové oblasti pro bydlení v blízkosti obce Průhonice.
Realizace: březen 2007
Investor: -

Karlštějn Golf - strážní domekProhlédnout fotografie

Studie a projekt strážního domku na parkovišti golfového hřiště Karlštejn.
Realizace: 5/2008
Investor: Golf Resort Karlštejn a.s.

Golf Housing Karlstejn - studie apartmánových bytů - verze 1Prohlédnout fotografie

Studie apartmánového bydlení u golfového hřiště na Karlštejně. Apartmány jsou navrženy jako do terénu zapuštěné budovy a tvoří terasy. Neruší krajinu a ani si navzájem neruší výhled.
Realizace: 2006

Golf Housing Karlstejn - studie apartmánových bytů - verze 2Prohlédnout fotografie

Studie apartmánového bydlení u golfového hřiště na Karlštejně. Apartmány jsou umístěny do sedmi budov, vždy po třech patrech nad sebou. Pás budov stojí na hřebeni kopce. Budovy jsou částečně zapuštěny do terénu o jedno patro. Přízemí má přímou vazbu na terén a vyplňuje i prostor mezi budovami.
Realizace: 2007

Studie přístavby golfové klubovny v Benátkách nad JizerouProhlédnout fotografie

Ve studii je řešeno rozšíření stávající klubovny. Ke stávající budově je navržena jednopodlažní dvoukřídlá budova, ve které je restaurace a zázemí pro hráče. Přístavba vytváří atrium, které navazuje na restauraci prosklenou fasádou. Na střeše přístavby je terasa a zeleň.
Realizace: 6/2008
Investor: Golf Resort Paradise

Golf Resort Vinoř - bungalovy, zastřešení driving range a technické zázemíProhlédnout fotografie

Studie bungalovů, zastřešení driving range a návrh technického zázemí golfového hřiště pro Golf Resort Vinoř.
Bungalovy jsou rozmístěny kolem cesty, která je propojuje s parkovištěm a golfovou klubovnou. Parter je doplněn o různé doplňky a teréní úpravy, které vycházejí z tvarů a prvků golfového hřiště. Jsou zde valy se stromy a opěrné zdi se zabudovým sezením a osvětlením cesty. Jednotlivé bungalovy obsahují vždy 4 obytné buňky a jednu spojovací chodbu, která slouží zároveň jako předsíň. Každá buňka nabízí dostatečný komfort - šatnu, koupelnu a ložnici s výhledem ven.
Zastřešení driving range je pojednáno jako pevné kamenné stěny s dřevěným zastřešením, zadní stěna je pokrytá rošty, které prorostou zelení a kytkami. Budova se zužuje směrem k východnímu konci, kde jsou tři větší, od okolí oddělené kabiny pro hráče a instruktory.
V technickém zázemí je navržena kancelář greenkeepera, velín zavlažovacích systémů hřiště, ubytování správce a sociální vybavení pro zaměstnance. Dále je zde sklad materiálů, pohonných hmot, garáž pro stroje a obslužnou techniku, skladovací kóje pro sypký materiál. Budovy technického zázemí jsou částečně zasypány zeminou a zapuštěny do terénu a kolem je navržena vzrostlá zeleň.
Realizace: 2007
Investor: Vinořská, s.r.o.

Golf Resort Vinoř - studie klubovny - verze 1Prohlédnout fotografie

Studie klubovny golfového klubu. V návrhu jsme se nechali inspirovat tvarem golfové hole, který je charakteristický pro golf.
Realizace: 2006
Investor: Vinořská, s.r.o.

Golf Resort Vinoř - studie klubovny - verze 2Prohlédnout fotografie

Druhá verze soutěžního návrhu klubovny pro golfové hřiště Golf Resort Vinoř.
Realizace: květen 2007
Investor: Vinořská, s.r.o.

Golf Resort Vinoř - studie klubovny - verze 3Prohlédnout fotografie

Soutěžní návrh klubovny ke golfovému hřišti Golf Resort Vinoř. Návrh výrazně pracuje s terénem. Zvláštní důraz byl kladen na provozní řešení a funkčnost celého objektu.
Realizace: červen 2007
Investor: Vinořská, s.r.o.

Golf Resort Vinoř - Master planProhlédnout fotografie

Masterplan golfového hřiště řešící zázemí a rozložení golfového hřiště jako celku.
Realizace: říjen 2007
Investor: Vinořská, s.r.o.

Školní sportovní areál Kaznějov

Návrh sportovního areálu včetně stavební dokumentace , běžecký ovál, fotbalové hřiště, skokanská dráha
Realizace: 2001
Investor: OÚ Kaznějov

Na Balkáně - sportovní areálProhlédnout fotografie

Studie řešení prostor sportovního areálu a bydlení v ul. Na Balkáně.
Realizace: říjen 2006
Investor: Mirko Grossmann

Návrh přístavby k rodinnému domuProhlédnout fotografie

Návrh dvoupodlažní přístavby ke klasickému domu. Přístavba je navržena jako dřevostavba s dřevěnou nebo plechovou fasádou.
Realizace: 2007
Investor: Mirko Grossmann

Studie rodinného domu v obci PouštěProhlédnout fotografie

Navržený dům je zamýšlen jako letní bydlení s možností trvalého celoročního bydlení. V návrhu dispozičního řešení jsme se nechali inspirovat a filosofií feng-shui, což byl požadavek investora. Dům je řešen jako otevřené atrium, které obklopují ze dvou stran křídla domu. Mezi křídly je situována terasa, která doplňuje vnitřní obývací prostor. V jednom křídle je umístěna pracovna (pokoj pro hosty) a ložnice rodičů s šatnou a koupelnou. Ve druhém křídle je umístěno bydlení dětí se společnou pracovnou, dvěma ložnicemi a koupelnou. Dole pod bydlením dětí je bazén se saunou který je napojen na druhou terasu ústící do zahrady. Srdcem domu je centrální obytný prostor kuchyně, jídelny a obývacího pokoje s proskleným atriem. V atriu jsou dvě vzrostlé borovice, které rostou na pozemku.
Realizace: 9/2008
Investor: manželé Chloubovi

Rodinný dům v BohnicíchProhlédnout fotografie

Studie rodinného domu v Bohnicích. Dům je situován na pozemek investora tak, aby maximálním způsobem využil pozemek, dotvořil nároží bloku a vytvořil pocit soukromí na zahradě odcloněním vsokého panelového domu na protější straně ulice. Hmota domu je dělená na dvě části, které jsou v zájemném konstrastu - cihlová hmota se zapuštěnými okny a sedlovou střechou je napojena na hladkou, jednoduchou kostku s rovnou střechou. V přízemí je vstupní hala se schodištěm, na ni napojená pracovna a centrální obytný prostor, ve kterém je kuchyně, jídelna i obývací pokoj, který ústí do zahrady na terasu. Dále je v přízemí garáž, technické zázemí domu a sauna. V patře je dům členěn na dvě části. Část rodičů s ložnicí, koupelnou a šatnou a část dětí se dvěma ložnicemi, šatnami a koupelnou. Části jsou navzájem propojeny centrální halou.
Realizace: 9/2008
Investor: manželé Uhlířovi

Studie rodinného domu ve SlivenciProhlédnout fotografie

Studie rodinného domu ve Slivenci je řešena jako rozšíření stávajícího objektu v rohu parcely a jeho úpravy na bydlení.
Realizace: 2007
Investor: manželé Kudlákovi

Studie rodinného domu v KunraticíchProhlédnout fotografie

Studie střešní nástavby u rodinného domu. Nástavba je umístěna na přízemní objekt bývalé dílny a současné kanceláře a navazuje v druhém podlaží na stávající rodinný dům. Přístavba byla uvažována jako ocelová konstrukce s plechovým pláštěm, \"sedící\" na přízemním objektu.
Realizace: 2007
Investor: Baugips, s.r.o.

Studie rodinného domu v Újezdě nad LesyProhlédnout fotografie

Studie dvoupodlažního rodinného domu do stávajicí zástavby. Hlavní idejí je výrazné hmotové členění. Dispozice jsou ovlivněny filozofií feng-shui. Dům je navržen jako tři bytové jednotky. Dva byty jsou navrženy v přízemí a třetí v patře. Všechny tři mají společný vstup. Byty v přízemí navazují na zahradu.
Realizace: červen 2008
Investor: Hypšovi

Studie rodinného domu v Libni - verze 1Prohlédnout fotografie

Jened z návrhů na přestavbu a dostavbu rodinného domu.
Realizace: květen 2008
Investor: Hanuš Krejčí

Studie rodinného domu v ulici Na Balkáně, Praha 3Prohlédnout fotografie

Úprava podkroví.
Realizace: duben 2006
Investor: Mirko Grossman

Bytové domy ČakoviceProhlédnout fotografie

Bytové domy HomolkaProhlédnout fotografie

Bytové domy Na PlániProhlédnout fotografie

Hotel ChristieProhlédnout fotografie

Mateřská školka Králův DvůrProhlédnout fotografie

Rekonstrukce byt dům Praha 2Prohlédnout fotografie

Vila dům PetřinyProhlédnout fotografie

Kulturní centrum TuniskoProhlédnout fotografie

Studie RD LysolajeProhlédnout fotografie

Studie RD StodůlkyProhlédnout fotografie

RD Libeň studieProhlédnout fotografie